بررسی حقوق کشورهای محاط در خشکی در حقوق بین الملل دریاها
69 بازدید
محل نشر: نشریه گفتمان نو(کابل)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/1/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی