مبانی فقهی احکام زمان مند و مکان مند
40 بازدید
محل نشر: ارائه به همايش حکومت دينی،مدرسه عالي فقه و معارف اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی