مبانی حقوق بشر در اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی
35 بازدید
محل نشر: ارائه به همایش بین المللی مبانی نظری حقوق بشر دانشگاه مفید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی