کرامت انسانی، گوهر ذاتی پنهان
42 بازدید
محل نشر: ارائه به همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدنها،دانشگاه مفید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی