تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1382 
حقوق 
مفید 
 
فوق لیسانس 
 
حقوق بین المللی 
دانشگاه علامه طباطبایی 
 
سطح 3